O projekcie

Miło nam poinformować, że ruszył Projekt Wdrożenie systemu B2B przez T-WSB w celu automatyzacji wymiany danych w ramach kompleksowej obsługi IT.

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B3.3.

Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Realizator:
T-WSB Sp. z o. o.

Leave a Reply